genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

66823
KI:1
  
66824
KI:2
  
66825
KI:3
  
66829
KI:1
  
66832
KI:2
  
66835
KI:2
  
66845
KI:2
  
66846
KI:3
  
66848
KI:5
  
66849
KI:6
  
66850
KI:7
  
66851
KI:8
  
66854
KI:1
  
66855
KI:2
  
66856
KI:3
  
66857
KI:4
  
66871
KII:1
  
67817
KI:1
  
67825
KIa:2
  
67826
KIa:3
  
67827
KIa:4
  
67828
KIa:5
  
67829
KI:1
  
67830
KI:2
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 27 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies