genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

36289
BI:1
  
36290
BI:2
  
36291
BI:3
  
36310
BI:1
  
36375
BI:1
  
36376
BI:2
  
36377
BI:3
  
36432
BI:1
  
36451
BI:3
  
36452
BI:4
  
36486
C:1
  
36562
BI:1
  
36563
BI:2
  
36596
LIb:1
  
36609
BI:1
  
36610
BI:2
  
36635
BI:1
  
36636
BI:2
  
36637
BI:3
  
36638
BI:4
  
36663
BI:1
  
36678
BI:1
  
36679
BI:2
  
36753
BI:1
  
1  ... 52 53 54 55 56 57 58 59 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies