genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

22598
AI:9
  
22599
AI:10
  
22600
AI:11
  
22601
AI:12
  
22602
AI:13
  
22603
AI:14
  
22604
AI:15
  
22605
AI:16
  
22606
AI:17
  
22607
AI:18
  
245658
BouReg:1
  
36506
BI:1
  
36507
C:1
  
36508
C:2
  
36509
C:3
  
36510
C:4
  
36511
C:5
  
36512
C:6
  
36513
C:7
  
36514
C:8
  
36596
LIb:1
  
36596
LIb:1
  
62754
AI:1
  
62755
AI:2
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies