genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

108594
CI:8
  
108595
C:9
  
108595
CI:9
  
108596
C:10
  
108596
CI:10
  
108597
E:1
  
108597
EI:1
  
115974
Kat:1
  
256015
AIIa:1
  
256016
AIIa:2
  
256017
AIIa:3
  
256018
AIIa:4
  
256019
AIIa:5
  
256020
AIIa:6
  
256027
B:5
  
256028
B:6
  
256031
B:7
  
256033
CI:11
  
256036
EI:2
  
256037
EI:3
  
256039
FI:1
  
256039
FI:1
  
362481
HII:1
  
362482
HII:2
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies