genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

195693
AIIb:6
  
195694
AIIb:7
  
195695
AIIb:8
  
195696
AIIb:9
  
195697
AIIb:10
  
195698
AIIb:11
  
195699
AIIb:12
  
195700
AIIb:13
  
195701
AIIb:14
  
195702
AIIb:15
  
36313
C:3
  
37866
F:1
  
51869
AI:3
  
53552
C:3
  
54671
C:4
  
54672
C:5
  
60615
AI:1
  
62236
AI:1
  
63333
C:1
  
72159
B:4
  
72789
C:3
  
93898
AI:11
  
94792
AI:1
  
94793
AI:2
  
1  ... 31 32 33 34 35 36 37 38 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies