genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

165651
AIIa:5
  
165651
AIIa:5
  
165652
AIIa:6
  
165652
AIIa:6
  
165653
AIIa:7
  
165653
AIIa:7
  
165654
AIIa:8
  
165654
AIIa:8
  
165655
AIIa:9
  
165655
AIIa:9
  
165656
AIIa:10
  
165657
AIIa:11
  
165658
B:3
  
165661
C:9
  
165664
F:3
  
172863
AIIa:1
  
172864
C:4
  
22930
AI:1
  
22931
AI:2
  
22932
AI:3
  
22933
AI:4
  
22934
AI:5
  
22935
AI:6
  
22936
AI:7
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies