genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

135533
C:9
  
135534
C:10
  
135535
C:11
  
135536
EI:1
  
135537
EI:2
  
135538
EI:3
  
135539
EI:4
  
135540
EI:5
  
135541
F:1
  
135542
F:2
  
135543
F:3
  
135544
F:4
  
135545
F:5
  
152063
FII:1
  
152064
FII:2
  
152065
FII:3
  
152066
FII:4
  
152067
FII:5
  
152068
FII:6a
  
152068
FII:6a
  
152069
FII:7a
  
188874
AIIa:6
  
188875
AIIa:7
  
188876
AIIa:8
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies