genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

110216
FI:1
  
110217
FI:2
  
110959
CI:1
  
110960
CI:2
  
110961
CI:3
  
110962
CI:4
  
110964
FI:1
  
110972
CI:1
  
110973
CI:2
  
110974
CI:3
  
110975
CI:4
  
110976
CI:5
  
110977
CI:6
  
111010
CI:1
  
111011
CI:2
  
111012
CI:3
  
111014
FI:1
  
111086
CI:1
  
111087
CI:2
  
111088
CI:3
  
111089
CI:4
  
111090
CI:5
  
111091
CI:6
  
111092
CI:7
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies