genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

65854
FII:36
  
65855
FII:37
  
65856
FII:38
  
65857
FII:39
  
65858
FII:40
  
65859
FII:41
  
65860
FII:42
  
65861
FII:43
  
65862
FII:44
  
65863
FII:45
  
65864
FII:47
  
65865
FII:48
  
65866
FII:50
  
65867
FII:51
  
65868
FII:52
  
65908
FIIa:1
  
65909
FIIa:2
  
65911
FIIa:4
  
65912
FIIa:5
  
65913
FIIa:6
  
65914
FIIa:7
  
65915
FIIa:8
  
65916
FIIa:9
  
65917
FIIa:10
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... 27 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies