genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

83997
E:4
  
83998
E:5
  
83999
E:6
  
84001
F:2
  
84002
F:3
  
84003
F:4
  
84004
F:5
  
84005
F:6
  
84006
F:7
  
84702
AIIa:2
  
85281
FI:57b
  
85282
FXIg:1
  
85283
FXIV:1
  
85284
FXIV:2
  
85285
FXII:5
  
85286
LI:4
  
88538
BI:7
  
88539
BI:8
  
88540
BI:9
  
88541
BI:10
  
88542
BI:11
  
88543
BI:12
  
88544
BI:13
  
88546
BII:3
  
1  ... 21 22 23 24 25 26 27 28 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies