genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

173679
AIIa:8
  
173680
AIIa:9
  
173681
AIIa:10
  
173682
AIIa:11
  
173683
AIIa:12
  
173684
AIIa:13
  
173685
AIIa:14
  
173761
AIIa:1
  
173762
AIIa:2
  
173770
AIIa:1
  
173771
AIIa:2
  
173776
AIIa:1
  
173777
AIIa:2
  
173778
AIIa:3
  
173779
AIIa:4
  
173782
C:1
  
173785
AIIa:1
  
173786
AIIa:2
  
173787
AIIa:3
  
173788
AIIa:4
  
173798
EI:3
  
173803
AIIa:1
  
173804
AIIa:2
  
173806
AIIa:3
  
1  ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  ... 37 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies