genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

165673
AIIa:8
  
165676
B:5
  
165680
F:5
  
172866
AIIa:1
  
172869
C:4
  
22951
AI:1
  
22952
AI:2
  
22953
AI:3
  
22954
AI:4
  
22955
AI:5
  
22956
AI:6
  
22957
AI:7
  
22958
AI:8
  
22959
AI:9
  
36784
BI:1
  
36785
C:1
  
36786
C:2
  
36787
C:3
  
36790
F:1
  
63287
AI:12
  
63287
AI:12
  
63287
AI:12
  
63289
AI:14
  
63289
AI:14
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies