genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

400634
EIIIb:23
  
400637
EIIIb:26
  
497876
FII:140
  
510916
FII:7
  
511004
FII:68
  
511005
FII:69
  
822328
BI:4
  
824130a
EI:4
  
824426
BII:3
  
824524
BI:9
  
825144
EI:4
  
825684
BI:4
  
825700
EI:5
  
825704
EI:1
  
826133
BI:4
  
826521
BII:2
  
826534
BI:8
  
 
 
 
 
 
 
 
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies