genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

273926
BIa:81
  
274809
BIIb:2
  
274890a
CI:10
  
275566a
FI:4
  
275622a
CI:8
  
275742a
CI:9
  
275745a
FI:2
  
2848a
C:5
  
3006a
F:1
  
3205a
C:1
  
329217a
FI:11
  
329982a
FIa:10
  
330383a
CI:14
  
330594a
CI:5
  
330724a
CI:1
  
33245
C:15
  
446862
AIa:8
  
56557a
C:4
  
74920
PI:5
  
808637
H1AA:3092
  
808719
H1AA:3174
  
808924
H1AA:3379
  
95706
B:1
  
96482
EI:2
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies