genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

171382
AIIa:2
  
171383
AIIa:3
  
171384
AIIa:4
  
171394
AIIa:1
  
171395
AIIa:2
  
171396
AIIa:3
  
171397
AIIa:4
  
171398
AIIa:5
  
171399
AIIa:6
  
171400
AIIa:7
  
171401
AIIa:8
  
171402
AIIa:9
  
171403
AIIa:10
  
171404
AIIa:11
  
173543
BI:3
  
173661
AIIa:1
  
173663
AIIa:2
  
173664
AIIa:3
  
173670
CI:8
  
173674
AIIa:3
  
173675
AIIa:4
  
173676
AIIa:5
  
173677
AIIa:6
  
173678
AIIa:7
  
1  ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  ... 37 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies