genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

171158
AIIa:2
  
171159
AIIa:3
  
171167
AIIa:1
  
171168
AIIa:2
  
171169
AIIa:3
  
171177
AIIa:1
  
171178
AIIa:2
  
171184
AIIa:1
  
171185
AIIa:2
  
171193
AIIa:1
  
171194
AIIa:2
  
171195
AIIa:3
  
171198
BI:5
  
171203
AIIa:1
  
171204
AIIa:2
  
171205
AIIa:3
  
171211
AIIa:1
  
171212
AIIa:2
  
171213
AIIa:3
  
171218
AIIa:1
  
171219
AIIa:2
  
171220
AIIa:3
  
171221
AIIa:4
  
171381
AIIa:1
  
1  ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ... 37 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies