genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

170889
AIIb:4
  
170890
AIII:1
  
170912
AIIa:1
  
170913
AIIa:2
  
170914
AIIa:3
  
170915
AIIa:4
  
170916
AIIa:5
  
170917
AIIa:6
  
170918
AIIa:7
  
170919
AIIa:8
  
170920
AIIa:9
  
170921
AIIa:10
  
170922
AIIa:11
  
170923
AIIa:12
  
170924
AIIa:13
  
170925
AIIa:14
  
170926
AIIa:15
  
170927
AIIa:16
  
170928
AIIa:17
  
170929
AIIa:18
  
170930
AIIa:19
  
170931
AIIa:20
  
170932
AIIa:21
  
170933
AIIa:22
  
1  ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  ... 37 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies