genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

166793
AIIa:3
  
166798
AIIa:1
  
166799
AIIa:2
  
166800
AIIa:3
  
166801
AIIa:4
  
166802
AIIa:5
  
166803
AIIa:6
  
166812
F:1
  
166813
AIIa:1
  
166814
AIIa:2
  
166821
AIIa:1
  
166822
AIIa:2
  
166823
AIIa:3
  
166824
AIIa:4
  
166825
AIIa:5
  
166826
AIIa:6
  
166833
AIIa:1
  
166834
AIIa:2
  
166835
AIIa:3
  
166836
AIIa:4
  
166837
AIIa:5
  
166838
AIII:1
  
166856
AIIa:10
  
166857
AIIa:11
  
1  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  ... 37 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies