genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

152641
FII:1
  
152642
FII:2
  
152643
FII:3
  
152644
FII:4
  
152645
FII:5a
  
152646
FII:5b
  
152647
FII:6
  
152648
FII:7
  
152649
FII:8a
  
152650
FII:8b
  
152651
FII:9a
  
152652
FII:9b
  
152653
FII:10
  
152654
FII:11
  
152655
FII:12
  
152656
FII:13
  
152657
FII:14
  
245662
BouReg:1
  
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies