genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

166798
AIIa:1
  
166799
AIIa:2
  
166800
AIIa:3
  
166801
AIIa:4
  
166802
AIIa:5
  
166803
AIIa:6
  
166805
BI:3
  
166805
BI:3
  
166806
BI:4
  
166807
BII:1
  
166807
BII:1
  
166808
BII:2
  
166809
CI:8
  
166809
CI:8
  
166811
EI:4
  
166812
F:1
  
237735
AIIa:7
  
237736
AIIa:8
  
30528
BI:1
  
30529
BI:2
  
30530
CII:1
  
38238
AI:14
  
38239
AI:13
  
38240
AI:12
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies