genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

108814
AI:3
  
108815
AI:4
  
129284
AI:25b
  
129626
AI:1
  
131510
AI:1
  
411486a
AII:65
  
420722
EXIe:2737
  
452459
AIa:395
  
460155
AIa:63
  
496235
FIIa:42
  
497675
FII:75
  
497676a
FII:76
  
497677a
FII:77
  
497678a
FII:78
  
497679
FII:79
  
498751
FIIa:201
  
498752
FIIa:202
  
499004a
FII:5
  
499005a
FII:6
  
55842
AI:4
  
59219
AI:1
  
808354
H1AA:2809
  
808472a
H1AA:2927
  
808931a
H1AA:3386
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies