genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

19716
F:1
  
23490
E:2
  
23522
AI:1
  
25333
AI:1
  
25335
AI:2
  
25336
AI:3
  
25337
AI:4
  
25338
AI:5
  
25339
AI:6
  
25340
AI:7
  
25341
AI:8
  
25342
AI:9
  
26036
AI:1
  
26037
AI:2
  
26038
AI:3
  
26039
AI:4
  
26040
AI:5
  
26041
AI:6
  
30959
AI:8a
  
31497
AI:1
  
45358
FI:1
  
46499
FI:1
  
52013
AI:15eb
  
53616
C:1
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 27 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies