genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

79201
FII:81
  
79202
FII:82
  
79203
FII:83
  
79204
FII:84
  
79205
FII:85
  
79206
FII:86
  
79207
FII:87
  
79208
FII:88
  
79209
FII:89
  
79129
FII:9
  
79210
FII:90
  
79211
FII:91
  
79212
FII:92
  
79213
FII:93
  
79214
FII:94
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies