genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

186478
AIa:3
  
186479
AIa:4
  
186480
AIa:5
  
450389
AIa:55
  
219237
AIa:6
  
219238
AIa:7
  
221167
AIa:8
  
221168
AIa:9
  
422972
AIb:1
  
539501
AIb:4
  
422973
AId:1
  
258939
AIIa:1
  
337598
AIIa:1
  
337607
AIIa:10
  
337608
AIIa:11
  
337609
AIIa:12
  
337610
AIIa:13
  
337611
AIIa:14
  
337612
AIIa:15
  
337613
AIIa:16
  
337614
AIIa:17
  
337615
AIIa:18
  
337616
AIIa:19
  
258940
AIIa:2
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 40 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies