genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

312692
FIa:8
  
312765
FIa:81
  
312772
FIa:88
  
312778
FIa:94
  
312780
FIa:96
  
314531
FIb:116
  
314037
FIb:125
  
314543
FIb:128
  
314549
FIb:134
  
314054
FIb:143
  
314055
FIb:144
  
314563
FIb:148
  
314064
FIb:154
  
314575
FIb:160
  
314072
FIb:163
  
314590
FIb:175
  
314600
FIb:185
  
314096
FIb:188
  
314610
FIb:195
  
314617
FIb:202
  
314112
FIb:205
  
314627
FIb:212
  
314634
FIb:219
  
314127
FIb:221
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies