genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

63228
AI:8b
  
101167
AI:9
  
22938
AI:9
  
63229
AI:9a
  
63230
AI:9b
  
152658
AII:1
  
152659
AII:2
  
152660
AII:3
  
152661
AII:4
  
152663
AII:5
  
152664
AII:6
  
152665
AII:7
  
172863
AIIa:1
  
165647
AIIa:1
  
165647
AIIa:1
  
165656
AIIa:10
  
165657
AIIa:11
  
165648
AIIa:2
  
165648
AIIa:2
  
165649
AIIa:3
  
165649
AIIa:3
  
165650
AIIa:4
  
165650
AIIa:4
  
165651
AIIa:5
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies