genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

59243
C:5
  
59244
C:6
  
59245
C:7
  
85310
CI:1
  
241212
CI:10
  
85311
CI:2
  
85312
CI:3
  
85313
CI:4
  
85314
CI:5
  
85315
CI:6
  
85316
CI:7
  
85317
CI:8
  
241211
CI:9
  
241211
CI:9
  
241221
CII:1
  
241222
CII:2
  
241223
CII:3
  
241223
CII:3
  
241223a
CII:3
  
241223b
CII:3
  
241223b
CII:3
  
241223b
CII:3
  
241224
CII:4
  
241224
CII:4
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies