genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

108587a
CI:1
  
108596
CI:10
  
256033
CI:11
  
108588
CI:2
  
108588
CI:2
  
108588a
CI:2
  
108589
CI:3
  
108589
CI:3
  
108589a
CI:3
  
108590
CI:4
  
108591
CI:5
  
108592
CI:6
  
108593
CI:7
  
108594
CI:8
  
108595
CI:9
  
108597
E:1
  
108597
EI:1
  
256036
EI:2
  
256037
EI:3
  
256039
FI:1
  
256039
FI:1
  
362481
HII:1
  
362482
HII:2
  
362483
HII:3
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies