genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

104757
CI:7
  
111092
CI:7
  
110209
CI:8
  
104758
CI:8
  
111093
CI:8
  
110210
CI:9
  
104759
CI:9
  
126765
CI:9
  
104858
FI:1
  
110216
FI:1
  
104784
FI:1
  
111096
FI:1
  
111014
FI:1
  
109082
FI:1
  
110964
FI:1
  
110217
FI:2
  
104785
FI:2
  
111097
FI:2
  
126773
FI:2
  
109083
FI:2
  
126774
FI:2
  
126775
FI:2
  
104786
FI:3
  
111098
FI:3
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies