genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

22607
AI:18
  
100897
AI:2
  
62755
AI:2
  
22591
AI:2
  
100898
AI:3
  
62756
AI:3
  
22592
AI:3
  
100899
AI:4
  
62757
AI:4
  
22593
AI:4
  
100900
AI:5
  
62758
AI:5
  
22594
AI:5
  
62759
AI:6
  
62759
AI:6
  
100901
AI:6
  
22595
AI:6
  
100902
AI:7
  
62760
AI:7
  
22596
AI:7
  
100903
AI:8
  
62761
AI:8
  
22597
AI:8
  
62762
AI:9
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies