genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

63253
AI:21a
  
63254
AI:21b
  
63255
AI:22a
  
63256
AI:22b
  
63217
AI:3a
  
63218
AI:3b
  
63219
AI:4a
  
63220
AI:4b
  
63221
AI:5a
  
63222
AI:5b
  
63223
AI:6a
  
63224
AI:6b
  
63225
AI:7a
  
63226
AI:7b
  
63227
AI:8a
  
63228
AI:8b
  
63229
AI:9a
  
63230
AI:9b
  
165647
AIIa:1
  
165647
AIIa:1
  
165656
AIIa:10
  
165657
AIIa:11
  
165648
AIIa:2
  
165648
AIIa:2
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies