genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

111970
AI:31
  
111971
AI:32
  
111972
AI:33
  
111973
AI:34
  
111974
AI:35
  
111975
AI:36
  
111976
AI:37
  
111977
AI:38
  
111978
AI:39
  
111943
AI:4
  
111979
AI:40
  
111979
AI:40
  
111979
AI:40
  
111979
AI:40
  
111980
AI:41
  
111981
AI:42
  
111982
AI:43
  
111983
AI:44
  
111984
AI:45
  
111985
AI:46
  
111986
AI:47
  
111987
AI:48
  
111988
AI:49
  
111944
AI:5
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies