genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

176791
AIIa:6
  
176792
AIIa:7
  
176793
AIIa:8
  
176794
AIIa:9
  
238604
AIIb:1
  
238605
AIIb:2
  
38372
BI:1
  
38373
BI:2
  
38374
BI:3
  
68982
BI:4
  
176796
BI:5
  
176796
BI:5
  
176797
BI:6
  
176798
BII:1
  
176798
BII:1
  
176799
BII:2
  
176799
BII:2
  
176800
BII:3
  
38375
CI:1
  
176802
CI:10
  
176802
CI:10
  
38376
CI:2
  
38377
CI:3
  
38378
CI:4
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies