genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

109217
CI:4
  
109188
CI:4
  
109279
CI:5
  
109947
CI:5
  
134286
CI:5
  
109218
CI:5
  
109280
CI:6
  
109948
CI:6
  
109219
CI:6
  
109281
CI:7
  
109949
CI:7
  
109220
CI:7
  
109950
EI:1
  
109951
EI:2
  
109952
EI:3
  
109953
EI:4
  
109954
EI:5
  
171366
F:4
  
98120
FI:1
  
109284
FI:1
  
109955
FI:1
  
109239
FI:1
  
109224
FI:1
  
109191
FI:1
  
1 2 3 4 5 6 7 8  ... 10 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies