genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

63215
AI:1
  
63231
AI:10a
  
63232
AI:10b
  
63233
AI:11a
  
63234
AI:11b
  
63235
AI:12a
  
63236
AI:12b
  
63237
AI:13a
  
63238
AI:13b
  
63239
AI:14a
  
63240
AI:14b
  
63241
AI:15a
  
63242
AI:15b
  
63243
AI:16a
  
63244
AI:16b
  
63245
AI:17a
  
63246
AI:17b
  
63247
AI:18a
  
63248
AI:18b
  
63249
AI:19a
  
63250
AI:19b
  
63216
AI:2
  
63251
AI:20a
  
63252
AI:20b
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies