genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

92474
C:4
  
104851
CI:1
  
110202
CI:1
  
104751
CI:1
  
111086
CI:1
  
111010
CI:1
  
109119
CI:1
  
110972
CI:1
  
110959
CI:1
  
104760
CI:10
  
104761
CI:11
  
104762
CI:12
  
104763
CI:13
  
104764
CI:14
  
104765
CI:15
  
104852
CI:2
  
110203
CI:2
  
104752
CI:2
  
111087
CI:2
  
111011
CI:2
  
109120
CI:2
  
110973
CI:2
  
110960
CI:2
  
104853
CI:3
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies