genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

155352
AIIa:15
  
228818
EI:8
  
228813
B:8
  
228812
B:7
  
72182
AI:7
  
261011
EI:5
  
261005
B:8
  
261004
B:7
  
185952
EI:2
  
185950
B:4
  
185949
B:3
  
251671
AIIa:7b
  
251670
AIIa:7a
  
260972
EI:8
  
260959
B:6
  
260958
B:5
  
764615
A1:61
  
260903
EI:5
  
260888
B:9
  
260886
B:7
  
260818
B:6
  
123932
AI:18a
  
185410
EI:3
  
259214
EI:10
  
1  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies