genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

177222
AIIa:28
  
177221
AIIa:27
  
177220
AIIa:26
  
177219
AIIa:25
  
177218
AIIa:24
  
177217
AIIa:23b
  
177216
AIIa:23a
  
177215
AIIa:22
  
177214
AIIa:21
  
177213
AIIa:20b
  
177212
AIIa:20a
  
177187
AIIa:2
  
177186
AIIa:1b
  
177185
AIIa:1a
  
177211
AIIa:19
  
177210
AIIa:18
  
177209
AIIa:17b
  
177208
AIIa:17a
  
177207
AIIa:16b
  
177206
AIIa:16a
  
177205
AIIa:15b
  
177204
AIIa:15a
  
177203
AIIa:14
  
177202
AIIa:13
  
1  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 37 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies