genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

187519
SlReg:1
  
188584
VbReg:1
  
188583
HFReg:2
  
188582
HFReg:1
  
188873
Fbreg:2
  
188872
FbReg:1
  
188871
DbReg:1
  
25271
C:4
  
188819
BouReg:2
  
188818
BouReg:1
  
188814
BouReg:1
  
188802
F:1
  
93212
AI:5
  
187316
AIIa:9
  
187314
AIIa:7
  
188555
VbReg:1
  
188581
HFReg:3
  
188580
HFReg:2
  
188579
HFReg:1
  
188537
FbReg:3
  
188536
FbReg:2
  
188534
FbReg:1
  
188553
DbReg:1
  
187453
BouReg:1
  
1  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 44 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies