genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

197367
AIIa:9
  
197364
AIIa:6
  
122929
AIIa:5
  
122927
AIIa:3
  
197375
AIIa:17
  
197373
AIIa:15
  
197372
AIIa:14
  
197370
AIIa:12
  
122925
AIIa:1
  
197413
FI:3
  
122945
EI:3
  
122942
C:9
  
197391
B:5
  
189960
B:2
  
196577
AIIb:8
  
196575
AIIb:6
  
196574
AIIb:5
  
196573
AIIb:4
  
196571
AIIb:2
  
197367
AIIa:9
  
197364
AIIa:6
  
122929
AIIa:5
  
122927
AIIa:3
  
197375
AIIa:17
  
1  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  ... 87 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies