genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

807248
D2a:75
  
807247
D2a:74
  
807246
D2a:73
  
807260
D2a:72
  
807245
D2a:71
  
807244
D2a:70
  
807243
D2a:69
  
807242
D2a:68
  
807241
D2a:67
  
807240
D2a:66
  
807261
D2a:65
  
807239
D2a:64
  
807238
D2a:63
  
807237
D2a:62
  
807236
D2a:61
  
807235
D2a:60
  
807234
D2a:59
  
807233
D2a:58
  
807232
D2a:57
  
807231
D2a:56
  
807230
D2a:55
  
807229
D2a:54
  
807228
D2a:53
  
807227
D2a:52
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies