genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

36580
F:1
  
36576
EI:2
  
36575
EI:1
  
36570
C:7
  
36569
C:6
  
36568
C:5
  
36567
C:4
  
36566
C:3
  
36565
C:2
  
36564
C:1
  
38910
BII:1
  
22643
AI:9
  
22642
AI:8
  
22641
AI:7
  
22640
AI:6
  
22639
AI:5
  
22638
AI:4
  
22637
AI:3
  
22636
AI:2
  
22653
AI:19
  
22652
AI:18
  
22651
AI:17
  
22650
AI:16
  
22649
AI:15
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies