genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

171860
AIIa:9b
  
171859
AIIa:9a
  
171858
AIIa:8b
  
171857
AIIa:8a
  
171856
AIIa:7
  
171855
AIIa:6
  
171854
AIIa:5
  
171853
AIIa:4
  
171852
AIIa:3
  
198833
AIIa:20
  
171851
AIIa:2
  
198832
AIIa:19
  
171868
AIIa:16
  
171867
AIIa:15
  
171866
AIIa:14
  
171864
AIIa:13
  
171865
AIIa:12
  
171863
AIIa:11
  
171862
AIIa:10b
  
171861
AIIa:10a
  
171850
AIIa:1
  
152114
FII:4
  
152113
FII:3
  
152112
FII:2b
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies