genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

456352
AIa:219
  
178573
BII:1
  
178572
BI:5
  
239558
AII:4
  
240589
EI:2
  
178562
BII:3
  
178559
BI:8
  
833958
NI:1
  
826510
BII:4
  
178537
BII:3
  
178525
BII:1
  
178524
BI:4
  
239410
AIIa:3
  
178503
BI:3
  
239395
AIIa:4
  
826132
BII:2
  
178495
BII:1
  
178494
BI:5
  
826131
EI:2
  
240227
BII:3
  
240226
BII:2
  
178484
BI:1
  
239385
AIIb:3
  
240197
BII:6
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies