genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

33409
BI:1
  
33346
BI:1
  
33277
BI:2
  
30764
BI:1
  
36916
BI:1
  
33358
BI:3
  
30818
BI:1
  
31293
BI:1
  
37032
BI:1
  
29619
BI:2
  
29618
BI:1
  
30719
BI:1
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies