genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

174255
BI:3
  
174244
EI:3
  
174242
BII:2
  
236675
BI:5
  
236593
AIIa:5
  
174232
EI:3
  
174231
C:16
  
236671
BII:2
  
236669
BI:4
  
236584a
AIIa:12
  
464898
AIa:28
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies