genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

245006
EIII:38
  
245005
EIII:37
  
244934
BIIb:29
  
244858
BIIa:61
  
244787
BIa:103
  
561976
EIIIa:125
  
561968
EIIIa:117
  
241095
EIa:34
  
240961
BIIa:40
  
240874
BI:78
  
330833
B:9
  
330834
B:10
  
330809
B:8
  
240434
EI:10
  
330675
BI:2
  
330610
EI:3
  
330498
BI:13
  
227399
EII:9
  
330414
EI:39
  
330332
BIIa:36
  
330294
BI:39
  
227233
AIIa:9
  
227232
AIIa:8
  
330250
B:4
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies