genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

89960
CI:1
  
89941
AI:1
  
79403
KI:5
  
79402
KI:4
  
79401
KI:3
  
79400
KI:2
  
79399
KI:1
  
26373
C:1
  
122451
F:2
  
122450
F:1
  
122449
EI:1
  
122447
C:3
  
122446
C:2
  
122445
C:1
  
122443
B:1
  
122441
AI:8
  
122440
AI:7
  
122439
AI:6
  
122438
AI:5
  
122437
AI:4
  
122436
AI:3
  
122435
AI:2
  
122434
AI:1
  
26367
AI:7
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies