genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

152560
FIIa:13b
  
152559
FIIa:13a
  
152558
FIIa:12
  
152557
FIIa:11
  
152556
FIIa:10
  
154992
AII:28
  
154991
AII:27
  
154990
AII:26
  
154989
AII:25
  
154988
AII:24
  
154987
AII:23
  
154985
AIa:99
  
154984
AIa:88
  
154986
AIa:104
  
172738
AIIa:2
  
172737
AIIa:1
  
100975
C:1
  
100974
B:2
  
100973
B:1
  
100969
AI:9
  
100968
AI:8
  
100967
AI:7
  
100972
AI:12
  
100971
AI:11
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies