genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

94855
AI:12a
  
94854
AI:11b
  
94853
AI:11a
  
94852
AI:10b
  
94851
AI:10a
  
94893
KI:2
  
94881
CI:3
  
94880
CI:2
  
94879
CI:1
  
94844
AI:6b
  
94843
AI:6a
  
94842
AI:5b
  
94841
AI:5a
  
94840
AI:4b
  
94839
AI:4a
  
94838
AI:3b
  
94837
AI:3a
  
94836
AI:2b
  
94835
AI:2a
  
94834
AI:1
  
 
 
 
 
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies